Заедно со медела во месец Август 2015година беше одбележана неделата на доење