Работилница за неонатална реанимација одржана во рамките на педијатрискиот конкрес во Струга, 10.2015