Слики од статијата во лекарскиот весник за претседателката Прим. Др. Весна Деловска