Слики од одржаната секција во Кафе Форца на ден 04.06.2015