Во рамките на VI-тиот Конгрес на педијатри на Р. Македонија со меѓународно учество, 8-11.10.2015 во Струга, Здружението на неонатолози на Р.М. зеде учество организирајќи Работилница за неонатална реанимација, интензивна нега и терапија

Здружението на неонатолози ќе одржи
редовен состанок на 04.06.2015 во
кафе “Форца” со почеток во 13 часот.