Работилница за неонатална реанимација, интензивна нега и терапија

Во рамките на VI-тиот Конгрес на педијатри на Р. Македонија со меѓународно учество, 8-11.10.2015 во Струга, Здружението на неонатолози на Р.М. зеде учество организирајќи Работилница за неонатална реанимација, интензивна нега и терапија Здружението на неонатолози ќе...